Utbildning i Norrköping

Assistans 24/7 har utbildning för sin personal i Norrköping.

Ämne: Lyft och förflyttningsteknik.

Datum och tid: Tisdagen den 22 oktober,

Klockan 10. 00 – 13.00

Plats: Folkborgsvägen
60380 Norrköping.

Ytterligare information om utbildningsprogrammet kommer att skickas separat till våra medarbetare i Norrköping.

Välkommen!