Vad är personlig assistans?

Personlig assistans regleras av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS-lagens intentioner är främja människors jämlikhet och fulla delaktighet i samhällslivet. Människor med olika funktionsnedsättningar har på samma villkor som övriga medborgare rätt till goda levnadsvillkor.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 65-årsdagen och sedan blivit beviljad. Antalet assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år.

Hittar du inte vad du söker?
Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig gärna.

Kontakt