Utbildning för personliga assistenter

Speciella behov kräver speciell utbildning

Personliga assistenter som arbetar med stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning bör ha vissa kunskaper och förmågor.

Aktuella utbildningar som erbjuds hos oss:

Vi strävar efter att vår personal kontinuerligt får en utbildning och kompetensutveckling inom stöd,
service och omsorg.
Vi ser till den enskildes behov och anordnar fortbildning och handledning för att upprätthålla de kunskaper och förmågor som anges i de allmänna råden.
 • Introduktionskurs för personliga assistenter
 • Professionellt bemötande av funktionsnedsatta
 • Arbetsmiljö
 • Ergonomi – förflyttningsteknik
 • Grundläggande hygienrutiner
 • Socialdokumentation och Genomförandeplan
 • LSS-lagen, Lex Sarah – anmälnings- och rapporteringsskyldighet
 • Hjärt- och lungräddning & luftvägsstopp
 • Brandskyddsutbildning
 • FN-barnkonventionen
 • Försäkringskassan och nya regler
 • GDPR

Hittar du inte vad du söker?
Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig gärna.

Kontakt