Välj bland de vanligaste frågorna som ställs

Vad är personlig assistans

Personlig assistans är för dig som har en omfattande funktionsnedsättning, du behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara din vardag. Personlig assistans gör det möjligt för dig med funktionsnedsättning att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Med personlig assistans under delar av, eller hela dygnet har du personliga assistenter som anställs åt dig, dessa assistenter ska hjälpa dig med dina grundläggande behov och få din vardag att vara så fungerande som möjligt.

Hos vilken myndighet kan man söka personlig assistans?

Du kan ansöka om assistansersättning hos försäkringskassan och ansöka om personlig assistans vid biståndsenheten i din kommun där du bor.

Som kund hos Assistans 24/7 hjälper vi dig med allt som rör din ansökan, beslut och överklagandet.

Hur lång tid tar det?

Att få ett beslut från Försäkringskassan eller kommunen om assistansersättning/personlig assistans kan ta olika lång tid beroende på den belastning som finns på myndigheten.

Normalt sett ska det inte ta mer än fem månader från ansökan till beslut.

Vad händer om du får din ansökan om personlig assistans beviljad?

Som många av våra kunder har fått uppleva, är vi väldigt kunniga inom vårt område personlig assistans. Många av våra kunder har tidigare inte haft personlig assistans innan de blev kunder hos oss. Med lång erfarenhet och bred kompetens gör vi allt i vår makt för att du ska få den personliga assistans som du behöver.

När du har fått din ansökan om assistansersättning/personlig assistans beviljad meddelar du oss om känner några personer som du önskar att vi anställer som dina personliga assistenter. Vi kan hjälpa dig att ordna personal och du har även rätt att ha dina anhöriga som personliga assistenter.

Tillsammans utformar vi din assistans efter dina behov och önskemål.

Vi gör en bakgrundskoll på dina assistenter för att försäkra oss om att de passar för jobbet, sedan utbildar vi och handleder fortlöpande all personal för att de ska ha den kompetens och kunskap som yrket personlig assistent kräver.

Vem kan få personlig assistans?

Är du under 65 år och har varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan utföra dina dagliga grundläggande behov själv kan du ansöka om personlig assistans.

Det finns fem grundläggande behov som du måste uppfylla för att ha rätt till personlig assistans:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Hjälp med måltider
  • Hjälp med av- och påklädning
  • Hjälp att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade
Vad gör man om fått avslag på sin ansökan om personlig assistans?

Om du har fått avslag på din ansöka om assistansersättning/personlig assistans kan du få Försäkringskassan eller kommunen att ompröva ditt beslut, därefter kan du överklaga till Förvaltningsrätten och efter det till Kammarrätten till sist kan du överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

När du överklagar kan du behöva juridisk experthjälp inom personlig assistans och som kund hos Assistans 24/7 bistår vi dig med all juridisk hjälp och kompetens som du kan komma att behöva i ditt ärende.

Redovisar ni för mig som kund vart pengarna går?

JA! Varje kund hos Assistans 24/7 har en egen budget och en egen ekonomirapport där vi redovisar vart varje krona går.

Får jag själv välja vem som ska vara assistent?

För oss är det en självklarhet att du som kund ska få välja dina egna assistenter. Saknar dina assistenter erfarenhet och utbildning av att ha arbetat som personlig assistent?

Inga problem, vi utbildar och fortbildar alla våra assistenter i yrket personlig assistent för att de ska ha den kompetens som krävs och känna sig trygga i sitt arbete som personlig assistent.

Vad händer om någon av mina assistenter blir sjuk och inte kan jobba?

Assistans 24/7 har en vikariepool av personliga assistenter som kan hoppa in när det behövs.

Hittar du inte vad du söker?
Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig gärna.

Kontakt