Några av många fördelar med att vara kund hos Assistans 24/7


Tryck på rubrikerna för mer information!

Tillstånd från Inspektionen Vård och Omsorg, IVO

Assistans 24/7 AB har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO att bedriva verksamhet inom personlig assistans till vuxna och barn med funktionsnedsättning.

Vi har själva arbetat som personliga assistenter

Vi som driver Assistans 24/7 har själva arbetat som personliga assistenter med människor som har funktionsnedsättning.

Detta har gett oss viktig erfarenhet som vi kan använda i Assistans 24/7. Vi vet vad som förväntas av en personlig assistent och vi vet vad en personlig assistent förväntar sig av sin arbetsgivare.

Kvalitetskontroll av den personliga assistans vi levererar

Som assistansanordnare utför vi regelbundna kvalitetskontroller av den personliga assistans som våra personliga assistenter utför.

Vi har som målsättning att Assistans 24/7 alltid ska leverera personlig assistans av högsta kvalitet till våra brukare.

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Som kund hos Assistans 24/7 bistår vi dig med juridisk rådgivning när du behöver det. Det kan exempelvis behövas vid en överklagan om beslut gällande din personliga assistans.

Hjälp med myndighetsärenden

Behöver du hjälp i kontakten mellan dig som brukare och olika myndigheter i landet?

Som kund hos Assistans 24/7 hjälper vi dig med dina myndighetsärenden för att underlätta din vardag.

Konkurrenskraftiga löner

Vi har som målsättning att ha konkurrenskraftiga löner för våra anställda.

Tydliga rutiner och riktlinjer

Vi har från start arbetat fram tydliga rutiner och riktlinjer för vår verksamhet. Vi arbetar under tillsyn av Inspektionen Vård och Omsorg och vi utgår alltid utifrån gällande regelverk och lagar när vi utformar rutiner i Assistans 24/7.

Vi har som krav att allt arbete som vi utför, både personlig assistans samt administrativt arbete ska genomsyras av de regler och riktlinjer som vår verksamhet lyder under.

Kollektivavtal och trygga villkor för alla anställda

På Assistans 24/7 värnar vi om trygga anställningsvillkor för våra anställda. Vi har från start kollektivavtal med KFO-Kommunal.

Alltid en arbetsledare för varje brukare

Vi ser de personliga assistenter som arbetar för den enskilde brukaren som ett team, en sammansvetsad arbetsstyrka som har samma mål; brukaren och brukarens personliga assistans i fokus!


För att få en rak och tydlig kommunikation med våra personliga assistenter hos respektive brukare har vi alltid en arbetsledare för varje team av personliga assistenter. Genom arbetsledaren kommunicerar vi viktig information till de övriga assistenterna i varje team.

Allt administrativt arbete hos brukaren ska utgå från våra rutiner för att tydliggöra vad som ska göras vid varje ny situation som uppkommer i det dagliga arbetet.

Utbildning för alla anställda

Vi är måna om att all personal på Assistans 24/7 ska ha den utbildning som krävs för att kunna utföra ett arbete som personlig assistent.

Vi håller löpande utbildningar i viktiga områden för vår personal för att de alltid ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter och hålla sig uppdaterade.

Vi har enskilda utbildningar anpassade efter varje enskild brukares behov. Enskild utbildning hålls efter behov hemma hos brukaren för hela teamet av assistenter.

Digital schemaläggning

Vi vill underlätta det administrativa arbetet för våra brukare och personliga assistenter, vi erbjuder därför digital schemaläggning för dig som personlig assistent.

Detta gör att eventuella missförstånd gällande schemaläggning minskar då alla personliga assistenter kan se sitt schema och de tider de ska arbete innevarande och kommande månad.

Tillgänglighet

En av våra viktigaste byggstenar som genomsyrar vår verksamhet är tillgänglighet. Precis som vårt namn Assistans 24/7 innebär, är vi tillgängliga vid akuta situationer för dig som kund eller assistent 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Kunskapsbank

Jag vill byta till Assistans 24/7

Är du eller någon i din närhet missnöjd med din nuvarande assistansanordnare har du rätt att byta!

Att byta till Assistans 24/7 är enkelt och vi sköter hela processen med bytet åt dig.

Om du har personliga assistenter som du är nöjd med kan dessa anställas av oss och fortsätta att arbeta för dig.

Hur långt tid tar det?

Ett byte från din nuvarande assistansanordnare till Assistans 24/7 kan ta olika lång tid och beror oftast på den uppsägningstid du har idag. Oftast handlar det om fyra till åtta veckor.

Hittar du inte vad du söker?
Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig gärna.

Kontakt

Assistans 24/7 AB GDPR & Integritetspolicy