Monthly Archives: april 2018

Lagändringar LSS

Lagändringar 1 april 2018 Den 1 april 2018 träder ändringar i Socialförsäkringsbalken och LSS i kraft. Den obligatoriska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Omprövning av rätten till ersättning ska endast ske om den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden. Vidare ska en personlig assistent kunna finnas till hands för den […]