Brandskyddsutbildning

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19 ställer vi in vårens planerade utbildning i Grundläggande brandskydd i Botkyrka.

Detta på grund av att Södertörns Brandförsvar har ställt in all extern tillsyns- och utbildningsverksamhet från den 17 mars till och med 1 juni 2020.

Det gäller utbildningen i Stockholm. Vi kommer att meddela om Brandskyddsutbildningen i Norrköping kommer att bli av som planerat i maj.