Lagändringar LSS

Lagändringar 1 april 2018

Den 1 april 2018 träder ändringar i Socialförsäkringsbalken och LSS i kraft.

Den obligatoriska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Omprövning av rätten till ersättning ska endast ske om den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

Vidare ska en personlig assistent kunna finnas till hands för den assistansberättigade i väntan på att ett hjälpbehov ska uppstå. Följande sammanhang omfattas:

  • väntetid, det vill säga tid när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • beredskap, det vill säga tid när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Se vidare Proposition 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans, länk finns under Relaterad information

Artikeln är hämtad från www.kfo.se

https://data.riksdagen.se/fil/945F868F-8EC6-48E7-9B23-C5DDA1FDDD80

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *